Politika zasebnosti

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z zaščito osebnih podatkov, je za nas izjemnega pomena. Zavezani smo varstvu podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti.

Informacije o varstvu osebnih podatkov

V podjetju Eurol d.o.o. spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Iz tega razloga smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Upravljavec: Eurol d.o.o.

Sedež podjetja: Lokavec 150A, 5270 Ajdovščina

E-poštni naslov: info@eurol.si

Telefon: 05 36 81 161

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sta točki a in b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov
Obisk spletne strani eurol.si

Ob vsakem obisku spletne strani eurol.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta in podobno). Te podatke obdelujemo za namen analize, ki nam omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na naši spletni strani ter vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. Navedene osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo nenujnih piškotkov vprašali za vašo privolitev. Več o piškotkih.

Tako zbrane podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi osebnimi podatki uporabnikov spletne strani. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov ni mogoče identificirati.

Oddaja povpraševanja, kontaktni obrazec, oddaja naročila v spletni trgovini in ostala komunikacija z nami

Na spletni strani eurol.si lahko izpolnite kontaktni obrazec, s katerim stopite v stik z nami ali izpolnite obrazec za oddajo povpraševanja, s katerim oddate vaše povpraševanje glede naših izdelkov in storitev. Prav tako nam lahko kadarkoli pošljete povpraševanje oziroma nas kontaktirate na kateregakoli od kontaktnih podatkov, navedenih pod točko 1 te Politike zasebnosti.

V spletni trgovini eurol.si lahko oddate naročilo blaga in s tem s podjetjem Eurol d.o.o. sklenete pogodbo.

Za namen komunikacije z uporabniki, ki z nami stopijo v stik preko kontaktnega obrazca, od uporabnikov zbiramo naslednje podatke, ki jih posredujete prostovoljno, in sicer:

 • ime in priimek,

 • e-poštni naslov,

 • podatke o vsebini vašega sporočila.

Za namen oddaje povpraševanja in komunikacijo z nami od uporabnikov zbiramo naslednje podatke, ki jih posredujete prostovoljno, in sicer:

 • ime in priimek,

 • telefonska številka,

 • e-poštni naslov,

 • naziv podjetja in davčna številka (v primeru, da povpraševanje oddaja pravna oseba),

 • podatke o vsebini vašega povpraševanja oziroma sporočila.

Ob nakupu izdelkov v spletni trgovini zahteva prodajalec od kupca naslednje podatke:

 • ime in priimek,

 • naziv podjetja in davčna številka (v primeru, da naročilo oddaja pravna oseba),

 • naslov za dostavo,

 • način plačila,

 • elektronski naslov (za potrditev naročila in komunikacijo v zvezi z naročilom),

 • telefonska številka (za komunikacijo v zvezi z naročilom, še posebej za dostavo),

 • podatke o vsebini vašega naročila.

Vsi podatki, ki so zbrani preko spletne strani eurol.si ali so nam kako drugače sporočeni s pomočjo telekomunikacijskih sredstev, se zbirajo z namenom opravljanja naše osnovne dejavnosti, tj. za prodajo naših izdelkov in storitev. Podatke bomo obdelovali za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, za informiranje o izdelkih in storitvah, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe. Vaše podatke, ki nam jih posredujete preko kontaktnega obrazca, bomo uporabljali izključno za zagotavljanje pogodbeno dogovorjenih storitev ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

V okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje Eurol d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, dobava storitev, obveščanje o spremembah zakonodaje ali spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb naročniškega in drugega pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za druge namene, potrebne za izvajanje oziroma sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem Eurol d.o.o. in posameznikom.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili zgolj tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namena, za katerega jih zbiramo. Pri presoji obdobja hrambe bomo upoštevali namen zbiranja, naravo osebnih podatkov, možnosti potencialnih kršitev ter zakonske obveze glede hranjenja osebnih podatkov. 

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki posameznikov se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Računi se v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša. 

Po prenehanju potrebe po hrambi podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Način varstva osebnih podatkov

Zavezujemo se varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo spletne strani eurol.si, preko telekomunikacijskih kanalov ali na kakršenkoli drug način. Zavezujemo se, da bomo storili vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Posredovanje podatkov tretjim osebam

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve. 

Vaši osebni podatki se lahko, skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti, razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev za namene dostave blaga, naročenega v spletni trgovini eurol.si;

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp, Microsoft 365 in drugi).

Pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Zagotavljamo uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, kot tudi njihovo dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano po pošti ali e-pošti na naslov oz. e-naslov, naveden v točki 1 te Politike zasebnosti. 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Spremembe in dopolnitve

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Morebitne spremembe te Politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani eurol.si.

Lokavec, 1. 2. 2024